Samenwerking en Werkwijze

Stichting Themida werkt samen met Sezer voor Diversiteit. Deze samenwerkingsconstructie heeft al verschillende succesvolle projecten opgeleverd, onder meer voor de Gemeente Rotterdam.  

Het succes van die projecten komt vooral door onze gezamenlijke aanpak: de Ambassadeursmethode. Ambassadeurs zijn vrijwilligers die worden ingezet om moeilijk bereikbare doelgroepen te benaderen en te begeleiden. De ambassadeur kent de sociale infrastructuur van zijn of haar buurt daarbij heel goed, kan goed met mensen omgaan, legt makkelijk contact en bouwt daarmee een vertrouwensband op. Hiermee zijn zij de sleutel voor empowerment, inspiratie en uiteindelijk: succesvolle projecten realiseren.

Verder werkt Stichting Themida ook veel samen met diverse zelfhulporganisaties. Wij geloven namelijk sterk in het delen van kennis en ervaring om tot de beste maatwerkoplossingen te komen.

Door mensen actief deel te laten nemen aan het sociaal maatschappelijke leven laten we dus zien dat er meer mogelijk is Nederland.