Ouderen

 

SAN

Door eenzaamheid dreigen veel ouderen geïsoleerd te raken in de samenleving. Zij hebben vaak nauwelijks contact met vrienden, familie en kennissen en maken geen deel uit van een sociaal netwerk dat hen steun en aandacht kan bieden in moeilijke situaties. Omdat deze groep vaak niet wordt begeleid door anderen, weten zij ook niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en maken daardoor minimaal of geen gebruik van welzijn -en zorgvoorzieningen.

 

Om deze ouderen uit het isolement te halen heeft Themida senioren ambassadeurs ingezet om deze groep op te sporen en te motiveren om weer actief deel te nemen in de samenleving. Deze Ambassadeurs zijn senioren die zelf een groot netwerk hebben, zijn betrokken personen bewoners van diverse afkomst en zijn sleutelfiguren in de wijk.

Deze aanpak heeft tot de volgende resultaten geleid: