Jeugd & Onderwijs

 Op avontuur in de stadsnatuur | Weerbaar naar de toekomst | Trotse vaders | 

We maken ons sterk voor de ondersteuning van de jeugd in onze veranderende maatschappij. De onderwijscarrière is hierbij van groot belang. Door diverse projecten gericht op de schoolgaande jeugd en de onderwijsinstellingen leveren wij hierin structureel een positieve bijdrage.

Zo hebben wij projecten uitgevoerd die vaders betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Hierbij is uitgegaan van een tweeledige doelstelling. Enerzijds komt dit de participatie van de vaders ten goede; anderzijds heeft het kind een positieve stimulans vanuit thuis, wat bevorderlijk is voor de schoolprestaties.

Ook de weerbaarheid van het (allochtone) kind is een onderdeel van het wel of niet slagen in het onderwijs en de vervolgcarrière. Het perspectief om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van discriminatie(vormen), gelijkheids- en vrijheidrechten en normen en waarden is daarbij goed voor het ontwikkelen van hun bewustwording, eigenwaarde en hun zelfredzaamheid. Daarom werken wij veel samen met scholen als het gaat om vernieuwende projecten voor kinderen.

Zo zochten we onder andere oplossingen voor het feit dat er nog steeds veel kinderen zijn die niet op vakantie kunnen, met als resultaat een kinderkamp voor kinderen uit groep 7 en 8, opgezet als een avontuurlijke en educatieve vakantie-ervaring dichtbij huis. Het streven is dit jaarlijks te laten terugkeren in de diverse vakantieperiodes van de leerlingen.